Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1001 - 1010

Overzichtsartikel

Cognitieve schade door intensief gebruik en overdoses van GHB

J.G.C. van Amsterdam, T.M. Brunt, M.T.B. Mcmaster, R. Niesink, M.S. van Noorden, W. van den Brink

achtergrond In verschillende landen, waaronder Nederland, lijkt het gebruik van gamma-hydroxyboterzuur (ghb) toe te nemen. ghb wordt door veel recreatieve gebruikers als een onschuldige drug zonder ernstige bijwerkingen gezien. In de laatste jaren neemt het aantal patiënten met een ghb-verslaving gestaag toe.
doel Signaleren van mogelijke neurotoxiciteit ten gevolge van chronisch intensief ghb-gebruik.
methode Literatuuronderzoek in PubMed.
resultaten Diverse studies wijzen op een toename van het aantal incidenten ten gevolge van risicovol ghb-gebruik of een ghb-overdosering. Voor andere verdovende middelen, zoals ketamine en alcohol, werd aangetoond dat ze neurotoxische schade kunnen veroorzaken, resulterend in cognitieve functiestoornissen. ghb, alcohol en ketamine vertonen duidelijke overeenkomsten in hun werkingsmechanisme. Dit suggereert dat ghb vergelijkbare neurotoxische effecten zou kunnen hebben als ketamine en alcohol. Een ghb-overdosering leidt net als binge drinking en een hoge dosis ketamine tot een coma dat waarschijnlijk schadelijk is voor de hersenen, vooral als deze coma’s herhaaldelijk optreden.
conclusie Het risico op neurotoxische schade lijkt verhoogd bij chronisch, intensief gebruik, zoals bij een ghb-verslaving. Onderzoek naar de mogelijke neurotoxische effecten op lange termijn, bijvoorbeeld door bestudering van blijvende effecten op cognitieve functies bij ghb-gebruikers en ex-gebruikers lijkt nuttig.

trefwoorden cognitie, gamma-hydroxyboterzuur, geheugen, GHB, neurotoxiciteit, ‘party drugs’, recreatieve drugs