Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 656 - 657

11 66 folkman opt

Kinder- en jeugdpsychiatrie

The Oxford handbook of stress, health, and coping

Susan Folkman (Red.)

Oxford University Press, Oxford/New York 2011 469 pagina’s, isbn 978-0-19-537534-3, £ 80,-

Dit boek maakt deel uit van de Oxford Library of Psychology en is bedoeld als naslagwerk voor studenten en voor de praktijk en wetenschap binnen de gezondheidspsychologie, geneeskunde en palliatieve zorg. Het boek bestaat uit 22 hoofdstukken van in totaal 28 auteurs, hoofdzakelijk (misschien uitsluitend) psychologen. Het is een gedegen en kwalitatief hoogstaand boek dat ‘ coping ’ (verwant aan het begrip ‘draagkracht’) als centraal thema heeft. De keuze voor coping als leidraad is begrijpelijk omdat de meeste psychologische interventies gebruikmaken van de verbetering van coping.

Het boek geeft een overzicht van stress, gezondheid en coping wat betreft ontwikkeling, sociale aspecten, verklaringsmodellen van stress, verklaringsmodellen van coping, het meten van coping, interventies gericht op coping en ten slotte een schets van toekomstige ontwikkelingen . De toepassingsgebieden zijn vooral ontleend aan het dagelijks leven, lichamelijke ziekte, hiv/aids en gezondheid.

Hoewel in het laatste hoofdstuk gesteld wordt dat het onderwerp van stress, gezondheid en coping bij uitstek een multidisciplinair aandachtsgebied is, komt dat in het boek niet tot uiting. Immers, de reactie op stress speelt zich op verschillende niveaus af, zowel biologisch als psychologisch en sociaal. Overigens werd oorspronkelijk hier het begrip ‘ strain’ gebruikt en werd de reactie van het organisme aangeduid met ‘ stress’ ; de term ‘ strain’ wordt in het boek niet genoemd; is het begrip ‘ stressor’ ervoor in de plaats gekomen?

Wat in het boek ontbreekt (of: waar niet voor gekozen is), zijn de bijdragen uit de (epi)genetica, cognitieve en affectieve neurowetenschappen, de psychoneuro-immunologie en psychoneuro-endocrinologie; het onderzoek met experience sampling wordt niet behandeld. Stress in het kader van psychiatrische stoornissen ontbreekt grotendeels. In de index van het boek zal men vergeefs zoeken naar termen zoals depression , mood disorder , psychosis , psychopharmacology , stress reactivity , gene-environment interaction . Hierdoor is het boek minder direct relevant voor de psychiatrische research en praktijk. Wel is het een goede aanvulling vanuit de ­psychologie voor de vakbibliotheek over stress.

Lex van Bemmel