Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 7, 653 - 654

10 216 muris opt

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Angststoornissen bij kinderen. In de serie: Diagnostiek en behandeling voor de professional

Peter Muris

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2010 128 pagina’s, isbn 978-90-79729-21-0, € 29,50

In de serie ‘Diagnostiek en behandeling voor de professional’ zijn nu drie boeken uitgegeven, namelijk over kinderen met overgewicht, over dwangstoornissen en over angststoornissen. De serie is bedoeld voor psychologen, psychiaters en therapeuten. De boeken bevatten informatie over evidence-based diagnostiek en behandeling van deze stoornissen.

Het boek over angststoornissen bestaat uit 6 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft informatie over normale angst en angststoornissen, prevalentiecijfers, beloop, prognose, ernst en comorbiditeit. Voor de ervaren therapeut levert dit hoofdstuk niet zoveel nieuwe kennis op, maar het plaatst de informatie nog eens overzichtelijk op een rij.

Het tweede hoofdstuk gaat in op theorie en modellen. Dit is een interessant hoofdstuk, waarbij de multifactoriële aspecten van het ontstaan van angststoornissen bij kinderen worden besproken. De lezer krijgt aan de hand van het transactioneel model uitleg over de risicofactoren en de beschermende factoren die met elkaar interageren. Kennis over deze factoren verbetert de kwaliteit van de beschrijvende diagnostiek.

Hoofdstuk 3 bespreekt de diagnose en indicatiestellingen. De auteur doet suggesties voor het gebruik van semigestructureerde interviews en vragenlijsten naast het ongestructureerde interview, dat vaak wordt gebruikt in de klinische setting.

Hoofdstuk 5 is een wat summier concluderend hoofdstuk. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een kleine literatuurlijst gegeven voor degenen die graag verder willen lezen. De auteur heeft een zeer beperkte selectie gemaakt van deze literatuur. Wat mist, zijn relevante websites en informatie over de Angst, Dwang en Fobie Stichting.

Het boek is fraai uitgegeven met heldere kaders, in de kantlijn staan belangrijke begrippen en de tabellen en figuren zijn overzichtelijk. Het is de moeite waard om het boek te lezen en het biedt kennis die geschikt is voor de klinische praktijk. Er staat niet per sessie in beschreven hoe een psychotherapeutische behandeling voor angststoornissen uitgevoerd moet worden. Voor ouders is het boek ook leesbaar.

Ramon Lindauer