Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2012/7

Boekbesprekingen

Psychotherapie algemeen

Gehechtheid in psychotherapie (Vert. Peter Diderich), 665 - 665

David J. Wallin

Psychotherapie algemeen

Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie, 666 - 666

Joop de Jong, Sjoerd Colijn (Red.)

Psychotherapie algemeen

The neuroscience of psychotherapy. Healing the social brain (2de druk), 667 - 667

Louis Cozolino

Psychotherapie algemeen

The therapeutic alliance. An evidence-based guide to practice, 668 - 668

J. Christopher Muran, Jacques P. Barber (Red.)

Psychotherapie algemeen

Prentenboek van de geest. Beeldtaal in psychotherapie, 668 - 669

Inger van Lamoen-Dommisse