Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 235 - 243

Overzichtsartikel

Tekenen en betekenissen van een tekenbeet: psychiatrische stoornissen bij de ziekte van Lyme

H.N. Sno

achtergrond Met het toenemen van de prevalentie van de ziekte van Lyme en de toenemende aandacht hiervoor in de media neemt ook de kans toe dat psychiaters worden geconfronteerd met patiënten met psychiatrische stoornissen die samenhangen met deze ziekte.
doel Een overzicht bieden van enkele psychiatrische diagnostische problemen en psychiatrische stoornissen bij de ziekte van Lyme.
methode Systematisch literatuuronderzoek met Medline en Embase over de periode 1990-oktober 2010 en relevant geachte artikelen uit de referenties in de geselecteerde artikelen.
resultaten Depressieve en psychotische stoornissen en cognitieve achteruitgang met geheugen- en concentratiestoornissen zijn de meest beschreven psychiatrische stoornissen bij de ziekte van Lyme. Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten kunnen geattribueerd worden aan een niet herkende ziekte van Lyme. Ook de angst voor het krijgen van de ziekte van Lyme kan leiden tot een psychiatrische decompensatie.
conclusie Aanvullend onderzoek naar een Borrelia-infectie is geïndiceerd bij een atypisch verloop van psychiatrische stoornissen en/of een atypische reactie op behandeling, en de anamnese en/of het lichamelijk onderzoek aanwijzingen voor de ziekte van Lyme opleveren.


trefwoorden Borrelia burgdorferi, neuroborreliose, richtlijn, tekenbeet, ziekte van Lyme