Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 185 - 190

Korte bijdrage

Vijf jaar ‘routine outcome management’ in de ambulante verslavingszorg

S.C.C. Oudejans, G.M. Schippers, M.E. Spits, M. Stollenga, W. van den Brink

achtergrond In het project ‘Benchmark Leefstijltraining Verslavingszorg’ verzamelen drie instellingen structureel uitkomsten over de ambulante leefstijltrainingen ten behoeve van routine outcome management (rom).
doel Geven van een overzicht van de tot nu toe verzamelde gegevens.
methode Patiënten worden geïncludeerd bij intake en een callcenter doet de follow-up. Geaggregeerde gegevens worden halfjaarlijks teruggekoppeld aan management en behandelteams.
resultaten Van 1 januari 2005 tot 1 januari 2010 stroomden 15.786 cliënten in die met een leefstijltraining werden behandeld. Van 8236 van deze cliënten (52,2%) waren klinische uitkomsten beschikbaar. Tijdens follow-up, 9 maanden na intake, was 23% abstinent, gebruikte 28% niet overmatig en gebruikte 49% overmatig.
conclusie De ambulante verslavingszorg is erin geslaagd een uitvoerbaar romproject vorm te geven. De klinische uitkomsten blijken acceptabel en komen overeen met project match, een toonaangevend Amerikaans onderzoek. Of de halfjaarlijkse terugkoppeling aan management en teams leidt tot lerende organisaties staat nog niet vast, maar deze draagt wel bij aan transparantie en aan het mogelijk leren van uitkomsten.

trefwoorden behandeluitkomsten, haalbaarheid, routine outcome management, terugkoppeling, verslaving