Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 173 - 177

Korte bijdrage

ROM bij stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen; bemoedigende resultaten

F.G. Zitman

achtergrond Sinds 2002 passen het lumc en Rivierduinen routine outcome monitoring toe bij patiënten met stemmings-, angststoornissen en somatoforme stoornissen (rom-sas).
doel De opzet van rom-sas beschrijven, een indruk geven van de implementatie en van het wetenschappelijk onderzoek met de data.
methode Beschrijven van proces en resultaten van rom-sas in beide Leidse instellingen.
resultaten Eerste metingen vinden nu bij circa 80% van de patiënten plaats, vervolgmetingen bij ongeveer 50%. rom-sas is een vast onderdeel van de patiëntenzorg geworden. Het volledig benutten van de uitkomsten ten behoeve van de behandeling en zeker van benchmarking blijkt moeilijk. De nu beschikbare gegevens van 8357 patiënten leidden tot verschillende publicaties over psychometrie, epidemiologie en behandeleffecten.
conclusie ROM-SAS is nu algemeen geaccepteerd en ingevoerd. De volgende stap is het beter benutten van de uitkomsten in de klinische praktijk en bij benchmarking. rom-sas levert veel informatie en publicaties op over een naturalistisch tweedelijnscohort.

 

trefwoorden angststoornissen, implementatie, routine outcome monitoring, somatoforme stoornissen, stemmingsstoornissen