Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 167 - 171

Korte bijdrage

Zeg niet: ‘Sta stil, anders kan ik je niet meten!’ ROM in de kinder- en jeugdpsychiatrie

F. Boer, M. Th. Markus, R.R.J.M. Vermeiren

achtergrond ROM bij kinderen en adolescenten is lastiger dan die bij andere doelgroepen in de psychiatrie. In 2008 is er een consortium voor rom bij kinderen opgericht (romckap).
doel Inventariseren van specifieke zaken waar de kinderpsychiatrie bij rom mee te maken heeft.
methode Beschrijven van specifieke problemen en aandragen van oplossingen hiervoor.
resultaten De doelgroep is heterogeen qua problematiek en ontwikkelingsfase. Er dient rekening te worden gehouden met de normale mentale ontwikkeling bij het beoordelen van beloop en behandeling: kinderen staan niet stil. De problemen van het kind bestaan vaak in interactie met andere gezinsleden. De beoordeling van die problemen gebeurt door verschillende informanten (kind, ouder en leerkracht), die onderling matig overeenstemmen. De kinder- en jeugdpsychiatrische zorg speelt zich af binnen een breder verband van jeugdzorg en onderwijs.
conclusie Voor romckap zijn deze aspecten geen beletsel, maar de onderkenning ervan is een richtsnoer voor de ontwikkeling van een betrouwbare en bruikbare rom.

trefwoorden kinder- en jeugdpsychiatrie, routine outcome monitoring