Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 161 - 165

Korte bijdrage

Zinvol ‘rommen’: zoeken naar een evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid en klinische relevantie

N. Stinckens, D. Smits, L. Claes, S. Soenen

achtergrond De voorbije jaren werden diverse rom-systemen ontwikkeld waarbij de metingen en feedback zich vaak beperken tot het therapieresultaat in termen van symptoomreductie. De klemtoon ligt in deze rom-systemen op de gebruiksvriendelijkheid en het implementatiegemak van de metingen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel therapeuten en cliënten het meten van symptoomreductie ervaren als te reductionistisch.
doel Komen tot een therapeutisch relevanter rom-systeem.
methode Beschrijven van ontwikkeling en implementatie van het Leuvens Systematisch Case-study Protocol.
resultaten Bij dit multidimensionaal en -modaal monitoringsysteem ligt de klemtoon op de therapeutische relevantie van het ‘rommen’: niet louter in termen van symptoomreductie, maar ook in termen van veranderings- en groeigeoriënteerde processen en rekening houdend met de unieke cliënt- en therapeutkenmerken.
conclusie Therapeuten moeten niet alleen leren omgaan met de praktische aspecten van het ‘rommen’; zij dienen vooral opgeleid en ondersteund te worden in het omgaan met een expliciete evaluatie- en feedbackcultuur.

trefwoorden feedbackcultuur, klinische relevantie, proces- en uitkomstenmetingen