Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 153 - 159

Korte bijdrage

Gebruik van de HoNOS bij de behandeling van patiënten

M.A. Nugter, V.J.A. Buwalda, A.D.F. Dhondt, S. Draisma

achtergrond Gegevens over hoogte en verloop van scores van verschillende patiëntengroepen zijn nodig voor gebruik van meetinstrumenten bij behandelbeslissingen.
doel Methoden voor de berekening van individuele verandering en van drempelwaarden toetsen op praktische bruikbaarheid.
methode Herhaalde metingen met de ‘Health of the Nation Outcome Scales’ (HoNOS) werden geanalyseerd van 699 volwassen en 414 oudere patiënten, in verschillende behandelsettingen.
resultaten De gemiddelde HoNOS-scores en de drempelwaardes differentieerden goed tussen patiëntengroepen. Scores en drempelwaardes bij ouderen waren relatief hoog. De ‘reliable change index’ liet weinig individuele verandering zien, ook bij groepen waar die verandering werd verwacht. Dit in tegenstelling tot de effectgrootte en de standaardmeetfout.
conclusie Verder onderzoek is nodig om de generaliseerbaarheid van de bevindingen te toetsen.

trefwoorden behandelbeslissingen, drempelwaarde, effectgrootte, HoNOS, reliable change index, standaardmeetfout