Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 2, 111 - 120

Overzichtsartikel

Achtergronden en gebruiksmogelijkheden van ROM in de ggz

M.A. Nugter, V.J.A. Buwalda

achtergrond In dit artikel beschrijven wij de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek die hebben geresulteerd in een wereldwijde aandacht voor routine outcome monitoring (rom).
doel Inzicht geven in de betekenis van rom voor de Nederlandse ggz.
methode Gebruik is gemaakt van wetenschappelijke literatuur over onderzoek, kwaliteit, meetinstrumenten en implementatie.
resultaten ROM betekent het routinematig gebruiken van meetinstrumenten om uitkomsten van behandelingen te meten, ook tussentijds. Dit kan worden beschouwd als de checkfase van de ‘plan-do-check-act’-cyclus. Inhoudelijke, wetenschappelijke en praktische criteria liggen ten grondslag aan de keuze van meetinstrumenten. rom kan op vier manieren worden ingezet: voor de behandeling van individuele patiënten, om beleid te toetsen, voor benchmarking en voor onderzoek. Voor de implementatie is een gecombineerde top-down-, bottom-upbenadering te prefereren boven hetzij een top-down-, hetzij een bottom-upaanpak.
conclusie Door de systematiek en de aggregatiemogelijkheden kan rom de ggz veel bieden.

trefwoorden behandelplannen, benchmarking, effectiviteitsonderzoek, implementatie, PDCA-cyclus, routine outcome monitoring /measurement (ROM)