Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 9 - 16

Oorspronkelijk artikel

Het bespreken van seksuele problemen door psychiaters en aiossen

J.M. Voermans, H.L. Van, J. Peen, M.W. Hengeveld

achtergrond Seksuele problemen komen onder psychiatrische patiënten vaak voor als symptoom van psychiatrische aandoeningen of als bijwerking van psychofarmacagebruik. De vraag is of psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater (aiossen psychiatrie) daar voldoende oog voor hebben.
doel Nagaan hoeveel aandacht psychiaters en aiossen besteden aan seksuele problemen en welke factoren daarbij een rol spelen.
methode Alle psychiaters en aiossen van opleidingscluster Noord-Holland werden middels een mail verzocht een online-enquête in te vullen.
resultaten Van de 375 gevraagde psychiaters en aiossen vulden 164 de enquête in (responspercentage 44%). Bijna de helft van de respondenten meldde minder dan vijf minuten per week te besteden aan het bespreken van seksuele problemen. Bij het voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica werd geregeld (resp. in 33 en 50% van de gevallen) geen voorlichting gegeven over seksuele bijwerkingen.
conclusie Dit onderzoek laat zien dat psychiaters en aiossen psychiatrie weinig aandacht hebben voor seksuele problemen. Schaamte en incompetentie spelen daarbij een belangrijke rol. Het bespreken van seksualiteit in supervisie en mentoraat hangt samen met meer aandacht voor seksualiteit en wordt dan ook van harte aanbevolen.

 

trefwoorden aiossen, psychiaters, seksualiteit, seksuele problemen