Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 935 - 939

Korte bijdrage

Jan Wier; een ketterse arts voor de heksen. Historische waarheid en mythevorming

J. Godderis

achtergrond Jan Wier (1515-1588) was een opmerkelijke persoonlijkheid, bij velen bekend als een voortrekker in de strijd tegen heksenvervolging. Breder wordt hij ook beschouwd als een vroege verdediger van de mensenrechten en als nauwkeurig observator van psychiatrische ziektebeelden.
doel Nagaan of deze en andere ideeën over Jan Wier correct zijn.
methode Bespreken van de nieuwe biografie over deze arts van de hand van Vera Hoorens, hoogleraar sociale en culturele psychologie: Jan Wier; een ketterse arts voor de heksen.
resultaten Hoorens plaatst het oeuvre van Wier in de concrete historische context waarin het tot stand is gekomen. Wier was een bijzonder invloedrijke tegenstander van de heksenvervolging, maar het bestrijden daarvan was niet zijn hoofddoel. Hoewel hij in zijn boeken over heksen vooruit liep op latere psychiatrische inzichten, waren zijn ideeën niet origineel. Wel droeg hij bij aan de verbetering van de rechtspraak en zijn ideeën over ziekelijke woede waren innoverend, omdat hij het ziektebeeld omschreef met oorzaken, gevolgen, prognose, behandeling en preventie.
conclusie Hoorens onderscheidt op basis van een grondige studie van het volledige werk van Jan Wier de historische waarheid zorgvuldig van de mythevorming die rond deze belangwekkende figuur is ontstaan.
 
 

trefwoorden biography, persecution of the witches, mass psychosis, medical history, Jan Wier, anger