Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 966 - 967

Treating late life depression

Ouderen- en neuropsychiatrie

Treating Late-Life Depression. A cognitive-Behavioral Therapy Approach

Thompson, D.G., & Thompson, L.W.

Oxford University Press, Oxford New York 2010 242 pagina’s, isbn 978-0-19-538369-0, £ 22,50

Dolores Gallagher-Thompson en Larry Thompson zijn 2 bekende Amerikaanse hoogleraren die aan de wieg hebben gestaan van de ontwikkeling van (cognitieve) gedragstherapie bij ouderen. In dit boek in de serie Treatment that works hebben ze hun 30 jaar ervaring in cognitieve gedragstherapie bij ouderen vastgelegd. Parallel hieraan is ook een werkboek uitgegeven voor patiënten.

Het boek begint met een bespreking van de historie van cgt bij ouderen en het verrichte onderzoek naar deze methode. Zoals te verwachten is bij Amerikaanse auteurs blinkt dit hoofdstuk niet uit in zelfrelativering. De effectiviteit van hun methode is weliswaar in enkele, maar nogal kleine rct’s, grotendeels in de jaren tachtig van de vorige eeuw, aannemelijk gemaakt.

Vervolgens wordt uitvoerig de diagnostiek van depressies bij ouderen beschreven, gevolgd door een nuttig overzicht van de leeftijdsgebonden veranderingen waar de therapeut rekening mee moet houden. Vervolgens worden de verschillende fasen van cgt besproken. De therapeut kan hier gedetailleerdeinformatie vinden over de thema’s die aan de orde moeten komen in de sessie, de doelen, potentiële therapeutische technieken, huiswerkopdrachten en zelfs welke materialen aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld een whiteboard). De verschillende technieken worden helder en beknopt uitgelegd, met de nadruk op praktische toepassing en niet op de theoretische onderbouwing. Het boek eindigt met een handig meetinstrument (de Californië-variant van de Plezierige Activiteiten Lijst) en een literatuurlijst.

De lay-out van het boek is matig, al beweert de tekst op de achterkant van het boek het tegenovergestelde: door de vele - ongenummerde – kopjes en tussenkopjes, kan de lezer snel de ordening kwijtraken. Wie dit buiten beschouwing laat, treft een prettig leesbaar boek aan, in mijn ogen vooral geschikt en nuttig voor beginnende therapeuten, die hierin in korte tijd een goed overzicht geboden krijgen van wat cgt bij ouderen inhoudt. Een meer gedegen onderbouwing van het cognitiefgedragstherapeutische gedachtegoed zal de lezer niet in dit boek vinden, maar dat was ook niet de opzet van dit op de praktijk gerichte boek.

R.M. Kok