Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11, 851 - 856

Korte bijdrage

Ouders met ernstige psychische aandoeningen; epidemiologische gegevens

P.C. van der Ende, J.T. van Busschbach, D. Wiersma, E.L. Korevaar

achtergrond Er is groeiende aandacht voor de hulpvragen rondom ouderschap van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Weinig is echter bekend over de omvang van deze groep.
doel Schatten van het aantal ouders van 18-64 jaar oud in Nederland met ernstige psychische aandoeningen, mede om het benodigde zorgaanbod te bepalen.
methode Door het combineren van informatie uit epidemiologische studies werd een indicatie verkregen over het voorkomen van ouderschap bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
resultaten Van alle patiënten met ernstige psychische aandoeningen had naar schatting 48% kinderen. De omvang van deze groep ouders was 0,9% van de bevolking tussen 18 jaar en 65 jaar en dit waren 68.000 mensen voor het jaar 2009.
conclusie Bij bijna de helft van de mensen van 18-64 jaar met ernstige psychische aandoeningen dient de hulpverlening alert te zijn op potentiële behoefte aan ondersteuning bij het vervullen van de ouderrol. Betere registratie van mogelijke problemen in de ouder-kindrelatie is noodzakelijk voor een adequate sturing van het zorgaanbod, zowel op individueel als op macroniveau.

trefwoorden epidemiologie, ernstige psychische aandoeningen, ouderschap