Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11

Redactioneel

G. Dom

Psychiater, een aantrekkelijke beroepskeuze?, 793 - 796

Juryrapport Publicatieprijs

M.M. Thunnissen

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2010-2011, 797 - 799

Oorspronkelijk artikel

D.J. Vinkers, M. Barendregt, E. de Beurs, H.W. Hoek, T. Rinne

Etnische verschillen tussen pro Justitia gerapporteerde verdachten, 801 - 811

Overzichtsartikel

A. van Lammeren, A. Dols, H. van Gerven, R.W. Kupka, M.L. Stek

Manie op latere leeftijd: bipolaire stoornis als diagnose per exclusionem, 813 - 823

Essay

J.L.M. Vos

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: 140 jaar laveren tussen differentiatie en integratie, 825 - 839

Essay

A. Liégeois, A. Haekens, M. Eneman

Het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van informatie in een team of netwerk. Revisie van een ethisch advies, 841 - 849

Korte bijdrage

P.C. van der Ende, J.T. van Busschbach, D. Wiersma, E.L. Korevaar

Ouders met ernstige psychische aandoeningen; epidemiologische gegevens, 851 - 856

Korte bijdrage

A.I. Wierdsma, A.M. Kamperman

Contact met de jeugd-ggz is een zaak van culturele én sociaaleconomische verschillen , 857 - 863

Gevalsbeschrijving

D. De Man, D. Deboutte, S. Bal, E. Van Den Haute, A. Degels, K. Dhondt

Narcolepsie bij kinderen met een psychiatrische stoornis, 865 - 870

Referaat

N. Jansen, P.F.J. Schulte

Behandeling bij therapieresistente schizofrenie: clozapine combineren met aripiprazol?, 871 - 872

Referaat

S. Lefèvre, G. Pieters

Effectiviteit van ambulante, dagtherapeutische en klinische psychotherapie bij patiënten met cluster B-persoonlijkheidsstoornissen, 872 - 873

Referaat

R. Olieman, G. Meynen, A.J.L.M. van Balkom

Voorschrijven van antidepressiva in de huisartsenpraktijk, 874 - 875

Ingezonden brief

T. Bronzwaer, A. van Gool

Reactie op : ‘Vitamine D-deficiëntie en psychiatrische patiënten’, 877 - 878

Verbeteringen

Bij het Ingezonden van René Keet en Remco Boerman (Reactie op ‘“Waar is de zon die mij zal verblijden….”; vitamine D-deficiëntie en depressie bij ouderen’, 2011; 773-4) is de auteursvolgorde omgewisseld. Remco Boerman is eerste auteur., 878 - 878