Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 10, 786 - 788

Ingezonden brief

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’ (4)

P.J. Verhagen