Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 8, 561 - 565

Gevalsbeschrijving

Vitamine D-deficiëntie en psychiatrische patiënten

J.B. Koster, B.A.G. Kühbauch

Bij patiënten met een psychiatrische stoornis komen verminderde zonexpositie en een inadequate voedingsinname frequent voor. Dit zijn bekende risicofactoren voor het ontstaan van een vitamine D-deficiëntie. De prevalentie van vitamine D-deficiëntie is mogelijk verhoogd bij patiënten met een psychiatrische stoornis, als gevolg van de symptomen van deze stoornis. Wij beschrijven twee patiënten bij wie wij een ernstige vitamine D–deficiëntie diagnosticeerden gedurende hun opname op een psychiatrische afdeling en we geven handvatten voor de diagnostiek en behandeling van een vitamine D-deficiëntie.

trefwoorden depressie, psychiatrie, vitamine D-deficiëntie