Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 7, 438 - 439

Stahl s illustrated antipsychotics

Schizofrenie en psychose

Stahl’s Illustrated Antipsychotics: Treating Psychosis, Mania and Depression (2de druk)

Stahl, S.M., & Mignon, L.

Cambridge University Press, Cambridge/New York 2010 186 pagina’s, ISBN 978-0-521-14905-1, £ 24,99

De schrijvers van dit boek willen in 5 hoofdstukken inzicht verschaffen in de neurobiologie van schizofrenie en stemmingsstoornissen, werking en bijwerkingen van antipsychotica en de farmacologische behandeling van schizofrenie. Het is geschreven voor onder anderen psychiaters, neurologen, huisartsen, verpleegkundigen en apothekers.

In de inleiding wordt gesteld: ‘These books are designed for fun’. Dit plezier heb ik niet beleefd aan het ‘lezen’ van dit kostbare boekje, dat met name bestaat uit een veelheid aan plaatjes en figuren, die vaak onduidelijk en overbodig zijn, en een te beperkte hoeveelheid tekst, die niet uitblinkt in helderheid. Dit boekje heeft het meeste weg van een psychofarmacologisch stripboek, waarin oversimplificatie storend werkt, de verzameling onderwerpen een onevenwichtige, willekeurige indruk wekt en humor bovendien ontbreekt.

In hoofdstuk 1, bijvoorbeeld, wordt de neurobiologie van schizofrenie afgedaan met de bespreking van de onderlinge interacties van dopaminerge, glutamaterge en serotonerge neurotransmittersystemen, waarmee de verschillende symptoomdimensies van schizofrenie worden ‘verklaard’. In hoofdstuk 2 worden de verschillende receptorprofielen van antipsychotica besproken, zoals dopamine(D2)-antagonisme, serotoninereceptor- (5-HT2a)-blokkade en partieel D2-agonisme. Metabole bijwerkingen en sedatie passeren in hoofdstuk 3 de revue, evenals slechte therapietrouw en het P450-systeem. De individuele antipsychotica worden in hoofdstuk 4 besproken. Behandeling, switchen van middelen en therapieresistentie komen, ten slotte, in hoofdstuk 5 aan bod.

Samenvattend: een te duur ‘kookboekje met mooie plaatjes’.

B. Arts