Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 5, 287 - 298

Overzichtsartikel

Katatonie meten: welke schaal te kiezen?

J. Rooseleer, A. Willaert, P. Sienaert

achtergrond Ondanks een toegenomen interesse in katatonie blijft er onduidelijkheid over de definitie van dit psychiatrisch toestandsbeeld.
doel Aan de hand van de bestaande literatuur een overzicht bieden van de verschillende instrumenten en schalen om katatonie te beoordelen in de klinische praktijk.
methode Relevante artikelen werden opgezocht via de Medline-databank tot augustus 2010.
resultaten Er werden 7 katatoniebeoordelingsschalen gevonden: de Modified Rogers Scale, de Rogers Catatonia Scale, de Bush-Francis Catatonia Rating Scale (bfcrs), de Northoff Catatonia Rating Scale (ncrs), de Braunig Catatonia Rating Scale (bcrs), de Bush-Francis Catatonia Rating Scale-Revised version en de Kanner Scale.
conclusie Er zijn meerdere schalen geschikt voor het beoordelen van katatonie in de klinische praktijk. De bfcrs, de ncrs en de bcrs zijn betrouwbaar in de verschillende klinische populaties waarbinnen katatonie zich kan voordoen. Gezien de goede validiteit en betrouwbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid, geniet de bfcrs de voorkeur voor gebruik in de klinische praktijk.

trefwoorden diagnostische criteria, katatonie, meetinstrumenten