Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 1, 49 - 55

Korte bijdrage

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de Nederlandse versie van de CORE; een studie bij opgenomen ouderen met een depressie

D. Rhebergen, A. Rouwenhorst, H.C. Comijs, A. Dols, A.T.F. Beekman, C.B. Terwee, D. Arts, M.L. Stek

achtergrond Beoordeling van psychomotorische verschijnselen kan leiden tot een betere classificatie van depressieve stoornissen. doel De Nederlandse vertaling van een observationeel instrument voor psychomotoriek, de core, testen op interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.
methode De core werd door 5 psychiaters gescoord bij 37 patiënten met een depressieve stoornis. De intra-klassecorrelatie (icc-agreement) werd getest.
resultaten De icc-agreement van de totale score (0,80) en de subschalen non-interactie (0,74), retardatie (0,70) en agitatie (0,79) bleken voldoende.
conclusie
De Nederlandstalige versie van de core is een betrouwbaar instrument.

trefwoorden depressie, observatie-instrument, psychomotorische verschijnselen, validatie