Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 12, 900 - 900

Handbook of clinical sexuality

Varia

Handboek of Clinical Sexuality for Mental Health Professionals (2de druk)

Levine, S.B., Risen, C.B., & Atlhof, S.E. (Red.)

Routledge Taylor & Francis, New York/East Sussex 2010 517 pagina’s, isbn 978-0-415-80076-1, £ 38,99

Dit vlot lezende handboek is bedoeld voor gezondheidswerkers die in hun praktijk (meer en/of beter) aandacht willen hebben voor eventuele seksuele disfuncties, problemen en zorgen van hun cliënten. In de inleiding staat dat het handboek is opgevat als enerzijds een ‘inleidend’ handboek voor professionals zonder ervaring met seksuele hulpverlening en anderzijds een ‘verdiepend’ handboek voor ervaren sekstherapeuten. Hoewel deze beide ambities op het eerste zicht onverenigbaar lijken, slagen de auteurs er wonderwel in om deze toch op een interessante manier te combineren en beide ‘soorten’ lezers te inspireren. Het handboek is opgedeeld in zeven delen (Therapeut zijn; Intimiteit; Seksuele disfuncties bij de vrouw; Seksuele disfuncties bij de man; Seksuele identiteitsproblemen; Negatieve ervaringen rond seksualiteit; De vergeten groepen) die 26 hoofdstukken (21 sterk herziene en 5 nieuwe) over uiteenlopende aspecten van de klinische seksuologie herbergen. In het eerste deel – dat is doorspekt met bruikbare, letterlijke vragen en denkoefeningen – wordt stilgestaan bij de moeilijkheden en het belang van grenzen om seksualiteit in consultaties te bespreken. In het twee deel wordt een antwoord gezocht op de vraag wat intimiteit is. Dat het antwoord op die vraag allerminst eenvoudig is, blijkt uit het feit dat er 6 hoofdstukken aan worden gewijd waarin het thema erg breed (o.a. ontrouw, weer single zijn) wordt geëxploreerd. De delen drie en vier handelen over de seksuele disfuncties van vrouwen respectievelijk mannen waarin de mening van verschillende collega’s met uiteenlopende ideeën over onder andere etiologie en behandelingsstrategieën wordt samengebracht. In deel vijf wordt aandacht gegeven aan de impact van seksuele trauma’s, kanker en medicatiegebruik op het seksueel functioneren en beleven. In een laatste deel worden twee – in zowel onderwijs als onderzoek
– vaak vergeten groepen – vooral de mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking én de psychiatrische patiënten – centraal gesteld. De auteurs- en onderwerpenindex maken het handboek compleet en bruikbaar als een naslagen referentiewerk. Dit handboek is de naam handboek waardig en hoort thuis op de boekenplank van elke hulpverlener die zich uitgedaagd voelt om mensen met seksuele problemen vooruit te helpen. Bovendien is het een rijke bron van informatie en inspiratie voor opleiding aan nieuwe collega’s én biedt het voer voor verdieping en discussie voor meer ervaren collega’s al of niet in het kader van een inter- of supervisiecontext.

P. Enzlin