Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 785 - 790

Gevalsbeschrijving

Clozapinescreening: leukocytenbepaling volstaat niet meer

D. Cohen, clozapinepluswerkgroep

Clozapine is een effectief antipsychoticum bij therapieresistente schizofrenie. Verplichte screening van leukocyten is een veiligheidsmaatregel voor vroegtijdige detectie van door clozapine veroorzaakte agranulocytose. Standaardscreening op twee andere potentieel letale bijwerkingen, diabetische ketoacidose of gastro-intestinale hypomotiliteit, is niet gangbaar. De vraag of dit terecht is, wordt besproken door vergelijking van de kans op het optreden van en overlijden aan deze drie bijwerkingen. De conclusie luidt dat screening op alle drie de bijwerkingen gerechtvaardigd is.

trefwoorden agranulocytose, bijwerkingen, clozapine, diabetische ketoacidose, gastro-intestinale hypomotiliteit, screening