Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 775 - 783

Essay

Terugdringen van separaties, waar staan we en hoe verder?

A. Dols, W. van Tilburg

achtergrond In 2001 werden kwaliteitscriteria dwang en drang opgesteld met als doel het verminderen van dwangmaatregelen tijdens de behandeling van psychiatrische stoornissen. Het terugdringen van separaties kreeg daarbij verreweg de meeste aandacht. Een breed gedragen proces van implementatie kwam op gang. Wij hebben een tussentijdse balans trachten te maken van de mate waarin de visie op dit proces nog gedeeld wordt door diverse betrokken beleidsmakers.
methode Bij elf van de bij dit beleid betrokken actoren (variërend van politicus, inspectie, professional tot patiënt) werd een interview afgenomen waarin het proces geëvalueerd werd.
resultaten Er leek nog steeds een aanzienlijke consensus bij de geïnterviewden te bestaan over wenselijkheid en vormgeving van het proces. De accentverschillen betroffen de nadruk op het belang van respectievelijk kwaliteitsbeleid, wetenschappelijk onderzoek, patiëntenparticipatie en het uitoefenen van druk op de instellingen.
conclusie De uitvoering van het beleid gericht op het reduceren van het aantal separaties wordt gehinderd door het ontbreken van onderzoek naar de klinische praktijk van separaties. Dit onderzoek, geïnitieerd door de betrokken beroepsgroepen, zou de kwaliteit van indicatiestelling en toepassing ervan beter kunnen garanderen.

trefwoorden beleid, dwang, separatie