Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 753 - 761

Overzichtsartikel

De diagnostiek van comorbiditeit bij patiënten met een autismespectrumstoornis

H.M. Geurts, L. Deprey, S. Ozonoff

achtergrond Het is dikwijls lastig om te bepalen of er naast een autismespectrumstoornis (ass) sprake is van psychiatrische comorbiditeit of dat het geobserveerde gedrag voldoende wordt beschreven door de diagnose ass.
doel
Aangeven wanneer men moet denken aan mogelijke comorbide stoornissen bij kinderen en volwassenen met ass. Hierbij ligt de focus op de drie meest voorkomende comorbide stoornissen bij zowel kinderen als volwassenen met ass, namelijk depressie, angst en adhd.
methode Bespreken van de beschikbare literatuur en klinische ervaring.
resultaten Bij de diagnostiek van ass en comorbide stoornissen is het belangrijk om een gedegen ontwikkelingsanamnese te hebben. Deze ontwikkelingsanamnese kan tevens dienen als zogenaamd uitgangspunt van het gedrag van de cliënt. Veranderingen in het gedragspatroon ten opzichte van vroeger zijn dikwijls indicatief voor de aanwezigheid van een comorbide stoornis.
conclusie Aangezien ass een levenslange stoornis is en er in de verschillende levensfases comorbiditeit aanwezig kan zijn die ook behandeling of begeleiding behoeft, zal het diagnostische proces niet stoppen bij het vaststellen van ass.


trefwoorden autisme, comorbiditeit, diagnostiek, ontwikkelingsanamnese