Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 9

Redactioneel

L. de Haan

Onderzoek de toekomst, 611 - 613

Oorspronkelijk artikel

H.G. Ruhé, J. Booij, H.C. van Weert, J.B. Reitsma, E.J. Franssen, M.C. Michel, A. Schene

Dosisverhoging van SSRI’S bij depressie; niet aan te bevelen in richtlijnen, 615 - 625

Overzichtsartikel

V.C.R. Jiawan, J. Arends, C.J. Slooff, H. Knegtering

Medicamenteuze interventie bij negatieve symptomen bij patiënten met schizofrenie, 627 - 637

Essay

B. Verhoeff

Normaal of pathologisch? – de visie van arts en filosoof Georges Canguilhem (1904-1995), 639 - 647

Commentaar

C.F.A. Milders

Een vruchtbare visie op het pathologische, 649 - 651

Korte bijdrage

A.E. Boon, A.M. de Haan, S.B.B. de Boer

Cliënten Haagse jeugd-ggz geen etnische afspiegeling van de jeugd van de stad; niet door sociaaleconomische status, maar door etnische herkomst, 653 - 658

Commentaar

W.A. Veling

Ondergebruik van ggz door jeugd van niet-Nederlandse herkomst; voorbij een statistisch verband, 659 - 661

Korte bijdrage

H. Merckelbach, T. Giesbrecht, M. Jelicic, T. Smeets

Kretenzers in surveys: het probleem van onzorgvuldige respondenten, 663 - 669

Commentaar

P. Cuijpers

Kretenzers en de bijdrage van onderzoek aan de vooruitgang in de zorg, 671 - 672

Referaat

S.R.T. Veerman, P.F.J. Schulte

Onderhoudsbehandeling bij bipolaire stoornis: valproïnezuur, lithium of beide?, 673 - 674

Ingezonden brief

D.J. Vinkers, R.C. van der Mast

Reactie op ‘Apathie’, 675 - 675