Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 8

Redactioneel

F.R.J. Verhey

Laatste zenuwarts doorgehaald, 539 - 541

Oorspronkelijk artikel

M.J. Aartsen, A.K. Spitsbaard, C. van Baarsen, A.D.F. Dhondt, M. Mascini, A. Nefs, A. Snoeijers, M. van Diest, R. Wilting

Een multicenterstudie naar betrouwbaarheid, validiteit en gevoeligheid voor verandering van de HONOS65+ binnen de ouderenpsychiatrie, 543 - 553

Overzichtsartikel

M.M. de Wolf

Rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen; literatuuroverzicht en consequenties voor de praktijk, 555 - 564

Overzichtsartikel

D. Vancampfort, J. Knapen, M. Probst, R. Van Winkel, J. Peuskens, K. Maurissen, H. Demunter, M. De Hert

De therapeutische waarde van bewegen voor mensen met schizofrenie, 565 - 574

Essay

Y. Meesters, M.J. Ruiter, W.A. Nolen

Is het gebruik van placebo in onderzoek bij depressie aanvaardbaar?, 575 - 582

Gevalsbeschrijving

A. Dols, D. Rhebergen, P. Eikelenboom, M.L. Stek

Melancholie; verstoorde beweging of ontstemd gemoed?, 583 - 588

Gevalsbeschrijving

C.E. Flik, C. de Roos

Behandeling van fantoompijn met eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), 589 - 593

Referaat

K. Mellebeek, G. Pieters

Voorspellende waarde van familiale voorgeschiedenis voor ziekte-ernst bij depressie, angst, alcohol- en drugsafhankelijkheid, 595 - 596

Referaat

H. de Vries

Toevoeging van mirtazapine vergroot antipsychotisch effect van typische antipsychotica, 596 - 597

Ingezonden brief

W. Vandereycken

Reactie op ‘Psychodynamische visie op automutilatie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis’, 599 - 601

Ingezonden brief

E.H. Nieweg

Reactie op ‘Follow-up van de MTA-studie bij kinderen met ADHD: wat vertellen de data wel, en wat niet?’, 601 - 605

Ingezonden brief

D. Cohen, M. De Hert

Reactie op ‘antipsychotica en metabole afwijkingen bij kinderen en adolescenten; een literatuuroverzicht en aanbevelingen voor de praktijk’, 605 - 608