Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 499 - 500

Positieve psychologie

Psychotherapie algemeen

Positieve psychologie in de praktijk

Bannink, F.

Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2009 208 pagina's, ISBN 978-90-79729-17-3, € 24,50

Een boek waarbij de focus is gericht op de aanwezige krachten en niet op de klachten, zal voor menig medicus mogelijk nog een brug te ver zijn. Immers, een dokter, dus ook een psychiater, behandelt een patiënt met klachten. Maar ‘mental health’, zoals de auteur Keyes en Lopez citeert, is niet hetzelfde als afwezigheid van ‘mental illness'Mental health’ is meer dan dat: het is de aanwezigheid van welbevinden. Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie waarbij de aandacht wordt gericht op de sterke kanten van de mens. Niet langer staat het bestrijden van psychische klachten centraal, maar het ontwikkelen van krachten. Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel stelt Bannink de leden van de positieve psychologie-familie voor. In elk hoofdstuk staat een ‘familielid’ centraal en wordt de achterliggende theorie beschreven, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Hierbij komen aan de orde: Optimisme, Hoop, Vertrouwen in eigen effectiviteit, Zelfrespect en Positieve emoties, maar ook Veerkracht, Geluk, Dankbaarheid en Flow. In elk hoofdstuk staan oefeningen om met het thema in de praktijk aan de slag te gaan. In dit deel is ook een hoofdstuk gewijd aan positieve psychologie en neurowetenschappen. Niet alleen de rol van verschillende neurotransmitters wordt belicht, maar ook de nieuwvorming van neurale netwerken die kunnen ontstaan door de aandacht te richten op veerkracht, coping en competenties. In het tweede deel volgen de toepassingen. De auteur pleit ervoor dat elementen van positieve psychologie niet alleen toe te passen in de psychotherapie, maar ook op het gebied van opvoeding van kinderen, in werksituaties en in conflictmanagement. Bannink bespreekt uitgebreid hoe oplossingsgerichte therapie elementen bevat van positieve psychologie, maar ook waarin ze verschillen. In het laatste hoofdstuk spreekt de auteur haar hoop uit dat in de toekomst er in de postacademische opleidingen van psychotherapeuten en psychiaters, meer aandacht komt voor deze stroming. Toen mij gevraagd werd dit boek te recenseren, vroeg ik mij af wat ik van een boek met deze titel kon verwachten. Ik kan u vertellen dat ik aangenaam verrast werd door het boek. Zoals de auteur zelf al stelt in haar dankwoord, had het schrijven over positieve emoties het prettige effect dat ze onmiddellijk ook door haar werden ervaren. Zo verging mij dat ook bij het lezen van dit boek. Kortom: een plezierig, prettig leesbaar boek dat ons denkkader kan aanvullen en breed toepasbaar is in zowel professioneel als persoonlijk opzicht.

H.J.M. Zonder