Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 7, 471 - 471

Language lateralization and psychosis

Schizofrenie en psychose

Language Lateralization and Psychosis

Sommer, I.E.C. (Red.), & Kahn, R. S. (Red.)

Cambridge University Press, Cambridge 2009 204 pagina 's, ISBN 978-0-521-88284-2, £65,-

Dit boek behandelt de wetenschappelijke achtergrond van verminderde lateralisatie van het brein als mogelijk verklaringsmodel voor psychose. Deze is door meerdere onderzoekers naar voren geschoven, onder aanvoering van de Engelse psychiater Tim Crow. De redacteuren zijn twee prominente Nederlandse psychiaters, Iris Sommer en Rene Kahn, die zelf ook een aantal publicaties in dit veld op hun naam hebben. Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel behandelt verschillende aspecten van cerebrale lateralisatie bij gezonde personen. Achtereenvolgens komen aan bod: moleculaire mechanismen van links-rechtsverschillen, lateralisatie bij dieren en verschillende aspecten van menselijke lateralisatie van taal en handvoorkeur. Het tweede deel behandelt meer specifiek de betekenis van cerebrale lateralisatie bij psychose. Hierin wordt dieper ingegaan op het bewijs voor verminderde lateralisatie bij psychose en de samenhang met de ziekte op symptoomniveau (schizotypie, auditieve hallucinaties en formele denkstoornissen). De taalstoornissen die geobserveerd
worden bij patiënten met schizofrenie behoren tot de intrigerendste symptomen. Dit boek bevat een mogelijk verklaringsmodel voor deze fenomenen, alsmede voor het ontstaan van auditieve hallucinaties. Met name de hoofdstukken van het tweede deel konden mij, als onderzoeker én als clinicus, bekoren. Vlot geschreven, duidelijk en klinisch relevant. Het eerste deel daarentegen is een erg wetenschappelijke en soms vrij droge uiteenzetting over lateralisatie an sich. Het is jammer dat de twee grote delen in het boek wat los van elkaar lijken te bestaan en dat er weinig poging tot integratie is. Een afsluitend hoofdstuk waarin de puzzelstukjes in elkaar worden gelegd, met aandacht voor de nog openstaande vragen, zou het boek sterker hebben gemaakt.

R. Van Winkel