Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 6, 387 - 396

Overzichtsartikel

Neurobiologische aspecten van antisociaal gedrag

M.M. Loomans, J.H.M. Tulen, H.J.C. van Marle

achtergrond Beeldvormend onderzoek neemt een steeds prominentere plaats in bij het verklaren van antisociaal gedrag.
doel Een neurobiologische bijdrage leveren aan adequate diagnostiek binnen het antisociale spectrum.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed, waarbij werd gezocht met combinaties van de trefwoorden: ‘psychopathy’, ‘antisocial’, ‘neurobiology’ en ‘neuroanatomy’ betreffende de periode 1990-2009.
resultaten Afwijkingen in de prefrontale cortex, de amygdala, de hippocampus, de superieure temporale gyrus, het corpus callosum en de anterieure cortex cingularis bieden een mogelijke verklaring voor een groot deel van de symptomen die samenhangen met antisociaal gedrag. Het concept ‘psychopathie’ wordt vooral in verband gebracht met afwijkingen in de hersenen in een prefrontaal-temporolimbisch systeem.
conclusie Combinaties van disfuncties in de betreffende hersengebieden en gebreken in de communicatie tussen de verschillende hersenstructuren lijken een grotere rol te spelen dan tekortkomingen in de afzonderlijke hersenstructuren.

trefwoorden antisociaal gedrag, neurobiologie, psychopathie