Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 6, 375 - 386

Oorspronkelijk artikel

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: delphi-onderzoek onder Nederlandse en Vlaamse experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten

S.P.J. van Alphen, N. Bolwerk, A.C. Videler, J.H.A. Tummers, R.J.J. van Royen, H.P.J. Barendse, K.A.P. Penders, C. Scheepers, R. Verheul

achtergrond Persoonlijkheidsstoornissen vormen in de ouderenpsychiatrie een belangrijk onderdeel in de diagnostiek en de behandeling en in de gedragsadvisering aan professionals en mantelzorgers. In het wetenschappelijk onderzoek komt dit onderwerp echter onvoldoende aan bod.
doel Inventariseren van leeftijdsgerelateerde diagnostische en therapeutische aspecten van persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd (> 60 jaar).
methoden Delphi-onderzoek onder 35 Nederlandse en Vlaamse experts op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Dit multidisciplinaire panel bestond uit psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, geriaters en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. In vier ronden werden met vijfpuntslikertschalen in totaal 21 gerontologische uitgangspunten aan het
panel voorgelegd. Als instemming werd geoperationaliseerd dat minimaal twee derde van de experts bij een uitgangspunt koos voor de keuzecategorieën ‘eens’ of ‘volledig eens’.
resultaten Over 20 van de 21 diagnostische respectievelijk therapeutische uitgangspunten over ouderen met persoonlijkheidsstoornissen werd voldoende instemming bereikt.
conclusie Er blijken diverse leeftijdsspecifieke kenmerken te zijn op het gebied van de diagnostiek en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Derhalve is het zinvol om in richtlijnen, protocollen en wetenschappelijk onderzoek meer aandacht te besteden aan deze hoogcomplexe groep ouderen.

trefwoorden behandeling, delphi-methode, diagnostiek, ouderen, persoonlijkheidsstoornissen