Home

Tvp19 10 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4, 255 - 257

Commentaar

Follow-up van de MTA-studie bij kinderen met ADHD: wat vertellen de data wel, en wat niet?

J.K. Buitelaar