Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

Promovendi in de ouderenpsychiatrie

R.M. Kok

S-30

toelichting De ouderenpsychiatrie kent sinds een aantal jaren een boeiend en bloeiend onderzoeksklimaat, hetgeen leidt tot een gestage stroom van vele interessante promoties. In dit symposium zullen drie recent gepromoveerden hun belangrijkste resultaten toelichten. De diversiteit van ons vak blijkt uit de verschillende onderwerpen en uit de verschillende disciplines van de promovendi.
leerdoelen Aan het einde van de sessie heeft de deelnemer inzicht gekregen in de evidencebase en in de diversiteit van de ouderenpsychiatrie.