Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Het behandelplantheater

T. Kuipers, B.M. Van Raaij

W-103

inhoud van de workshop In ggz Nijmegen loopt een project dat zich ten doel stelt cliënten en naastbetrokkenen uit te nodigen om deel te nemen aan overleg waarin de behandeling wordt gepland. Dat is de bedoeling van de wgbo, maar in de praktijk gebeurt dat lang niet overal of niet op een doelmatige of voldoende bevredigende manier. Dat heeft vele redenen. Door met een deel van de deelnemers aan de workshop een behandelplanvergadering te ensceneren wordt duidelijk welke factoren een belangrijke rol spelen en hoe men participatie kan bevorderen. De commentator vertelt na de uitvoering wat hij gezien heeft. Daarna volgt de discussie.
vorm Centraal podium waar theater wordt gespeeld met daaromheen het publiek.
leerdoelen Aan het einde van de sessie heeft de deelnemer ervaren wat het betekent om deel te nemen aan een behandelplanvergadering waaraan ook de patiënt en familieleden deelnemen. Hij heeft ideeën opgedaan over wat er voor nodig is om een dergelijk overleg doelmatig te laten verlopen.