Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Ervaringsgericht leren; de meerwaarde van dramatherapie en dialectische gedragstherapie bij de behandeling van bps

G. Tuynder, R. Florussen, B. Lepage

W-99

inhoud van de workshop Patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (bps) vormen een moeilijk te behandelen groep patiënten. Dialectische gedragstherapie (dgt) is een effectieve ambulante behandeling met relevante verbeteringen op het gebied van suïcidepogingen en automutilatie, hospitalisatie en therapietrouw (Lineham 2002). Door dramatherapie in dgt te integreren wordt het leereffect van dgt verder geoptimaliseerd. De generalisatie van geleerde vaardigheden naar de eigen leefsituatie is bij deze populatie veelal een groot struikelblok. Dramatherapie geïntegreerd in de dgt-vaardigheidsgroep schept een extra mogelijkheid om ervaringsgericht te werken in een validerende omgeving (Smeijsters 2008, de Laat 2005). Inzicht en begrip zijn onvoldoende om tot verandering te komen. In de directe ervaring van het al spelend handelen tijdens dramatherapie worden cliënten zich bewust van oude automatismen en leren ze nieuwe vaardigheden zich eigen te maken. Vanuit neurobiologisch perspectief rond de (verstoorde) ontwikkeling van de persoonlijkheid (Damasio 2003, van der Hart e.a. 2006) onderbouwen we enkele hypotheses die de keuze voor deze benadering verantwoorden. Aan de hand van effectmetingen van n = 1-studies worden resultaten van onze aanpak getoond.
vorm Ervaringsgericht leren; theoretische informatie afgewisseld met actieve participatie.
leerdoelen Aan het einde van de sessie wordt de deelnemer geacht meer inzicht in en kennis te hebben van ervaringsgericht leren, integratie van dramatherapie en dgt, en de onderliggende neurobiologische hypotheses voor de meerwaarde van ervaringsgericht leren.

Literatuur

Damasio, A.R. (2003). Ik voel dus ik ben. Hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen. Amsterdam: Wereldbibliotheek. Hart, O. van der, Nijenhuis, E. & Steele, K. (2006). The haunted self. New York: Norton & Company. Laat, P. de (2005). Psychodrama. Een actiegerichte methode voor exploratie, reflectie en gedragsverandering. Assen: Van Gorcum. Lineham, M. (2002). Dialectische gedragstherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Lisse: Swets & Zeitlinger. Smeijsters, H. (2007). De kunsten van het leven. Diemen: Veen magazines.