Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Workshops

Diagnostiek bij trauma en kindermishandeling - van preventie tot behandeling

M.J. Van Hoof, A.A.M. Crijnen, R.J.L. Lindauer, M.G.J. Schmeets, L. VogtlÄNder

W-89

inhoud van de workshop Trauma en kindermishandeling hebben de laatste jaren meer aandacht en geld gekregen vanuit de politiek en ook binnen de psychiatrie leidt de bewustwording van het belang van adequate preventie, goede risicosignalering en diagnostiek en effectieve behandeling tot implementatie van steeds meer traumaspecifieke zorg voor zowel kinderen als volwassenen (bijvoorbeeld Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Traumatisering (lcvt); Top ggz-psychotraumacentra). Niet alle volwassenenpsychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters zijn echter werkzaam onder de vlag van een dergelijk traumaspecifiek zorgprogramma. Ook voor hen zijn een overzicht van en inzicht in preventie, risicosignalering en diagnostiek en behandeling van groot belang om adequaat te kunnen handelen en bijvoorbeeld te kunnen beoordelen hoe zij de knmg-meldcode kindermishandeling toe moeten passen nu deze wordt toegespitst op het psychiatrisch werkveld. Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling als het kind je patiënt is of als de (groot)ouder je patiënt is?
vorm Aan de hand van een casus kindermishandeling die als rode draad door de verschillende voordrachten heen loopt, geven de leden van de werkgroep Trauma en Kindermishandeling van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een interactieve mondelinge presentatie over gemaakte keuzes en knelpunten in de samenstelling van het overzicht aan preventieprogramma's, risicosignalering en diagnostiekprotocol en behandelingen voor traumagerelateerde klachten. De nadruk ligt hierbij op risicosignalering en diagnostiek die concreet toepasbaar is in de algemene (kinder- en jeugd- en volwassenen)psychiatrische praktijk.
leerdoelen Aan het eind van de sessie wordt de deelnemer geacht overzicht en inzicht te hebben gekregen in de keuzes die de werkgroep Trauma en Kindermishandeling van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft gemaakt en in knelpunten wat betreft preventie, risicosignalering en diagnostiek en behandeling van trauma en kindermishandeling zowel voor volwassen als jeugdige psychiatrische patiënten.

Literatuur

Beer, R., Lindauer, R.J.L. & Boer, F. (2007). Diagnostiekprotocol voor psychotraumagerelateerde problematiek bij kinderen en adolescenten. Interne publicatie De Bascule. Landsmeer, N. (2008). Protocol kindermishandeling ggZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Interne publicatie ggZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Scheeringa, M.S. (2008). Developmental considerations for diagnosing PTSD and acute stress disorder in preschool and school-age children. Am J Psychiatry, 165, 1237-1239. www.voorzorg.info.