Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie

S. Swolfs, R.A. Boerkoel, C.A.T.H. Rijnders

PO-49

achtergrond Bij patiënten met psychiatrische symptomen bestaan relatief vaak somatische aandoeningen; deze zijn deels onbekend bij verwijzing. Patiënten opgenomen in een psychiatrische kliniek worden conform gangbare richtlijnen somatisch gescreend. Deze aanbeveling bestaat niet voor poliklinische patiënten.
doel Het bepalen van de toegevoegde waarde van een somatische screening bij nieuw verwezen patiënten binnen een algemene polikliniek psychiatrie in Nederland.
methoden Het betreft een pilotstudie waarin nieuw verwezen patiënten binnen een polikliniek psychiatrie somatisch worden gescreend door middel van beoordeling van verwijsbrief, vragenlijst, interview, standaard bloedonderzoek en indien geïndiceerd, aanvullend bloedonderzoek. De screening had meerwaarde wanneer de uitkomst het vervolgbeleid op somatisch en/of psychiatrisch gebied beïnvloedde.
resultaten We vonden bij 62% van de patiënten uit de studiegroep een of meer nieuwe 'aspecten van somatische zorg' (asz). Van de in totaal 155 asz's, was 63% bij verwijzing onbekend. Bij 34% overlegden we met de huisarts over vervolgbeleid, bij 2% met een medisch specialist en bij 10% verwezen we naar een medisch specialist.
conclusie We beschouwen een somatische screening op een polikliniek psychiatrie van meerwaarde. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de screeningsinstrumenten en de praktische toepasbaarheid te optimaliseren.