Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Presentaties onderzoekslijnen

Agressie ontleed

R.H.J. Hornsveld, A.M. Van Der Loo

PO-48

toelichting Binnen de Kijvelanden worden behandelingen aangeboden aan tbs-patiënten die bekend zijn met grensoverschrijdend, agressief en/of gewelddadig gedrag. Wetenschappelijke kennis met betrekking tot verklaringsmodellen, neurobiologisch onderzoek, diagnostiek en behandeling is hiervoor essentieel. Deze kennis wordt in de klinische behandeling toegepast. Door de afdeling Onderzoek en Behandelinnovatie wordt binnen onderzoekslijnen ook onderzoek verricht naar de biologische, psychologische en sociale determinanten van gewelddadig gedrag, de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten en naar evaluatie van behandelprogramma's en van de behandeling op de afdeling. Het onderzoek naar de determinanten van agressief of antisociaal gedrag is niet alleen bedoeld om meer inzicht te krijgen in de verschillende statistische en dynamische factoren die gerelateerd zijn aan dit gedrag, maar ook om nieuwe betrouwbare en valide meetinstrumenten voor de evaluatie van farmacotherapeutische, cognitief-gedragstherapeutische en vaktherapeutische interventies te kunnen ontwikkelen.
leerdoelen Aan het einde van de sessie heeft de deelnemer nieuw inzicht verworven in de basiskennis over de neurobiologie van agressie, over dynamische criminogene factoren van antisociaal en/of agressief gedrag en kennis van nieuwe meetmethoden voor de verschillende aspecten van dit gedrag.