Home

Tvp20 03omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Symposia

De impact van emotionele mishandeling op het brein bij depressie en angst

A.-.L. Van Harmelen, M.-.J. Van Tol, N.J.A. Van Der Wee, D.J. Veltman, A. Aleman, P.H. Spinhoven, M.A. Van Buchem, F.G. Zitman, B.W.J.H. Penninx, B.M. Elzinga

S-24

achtergrond Een aantal prospectieve studies hebben aangetoond dat specifiek emotionele kindermishandeling kan leiden tot inadequaat emotioneel, sociaal en cognitief functioneren bij kinderen. Ook op volwassen leeftijd blijkt een geschiedenis van emotionele mishandeling geassocieerd te zijn met een verhoogde emotionele kwetsbaarheid en een groter risico op het ontwikkelen van angst en depressie.
doel Het onderzoeken van de neurobiologische correlaten van verhoogde emotionele sensitiviteit bij personen (met angst en depressie en gezonde controlepersonen zonder psychopathologie) die een geschiedenis van emotionele kindermishandeling rapporteren.
methoden Wij onderzochten de neurobiologische correlaten van emotionele kindermishandeling in een grote medicatievrije steekproef van de Nederlandse Studie voor Depressie en Angst stoornissen (nesda; n = 181, gemiddelde leeftijd = 38 jaar), met behulp van hogeresolutie- T1-gewogen 3-tesla-mri anatomische scans, en een voxelgebaseerde gehele breinanalyse. Regions of interest waren hersengebieden die relevant zijn voor emotie/emotieregulatie, te weten: amygdala, hippocampus en prefrontale cortex.
resultaten Wij vonden een 7,2% verkleining in de linker (dorsaalmediale) prefrontale cortex (p < 0,05) (small volume connection, svc) in de groep met gerapporteerde emotionele kindermishandeling ten opzichte van de groep die geen mishandeling rapporteerde. Deze verkleining was ongeacht geslacht en psychiatrische status, en stond los van een (gerapporteerde) geschiedenis van fysiek of seksueel misbruik. Op een lagere threshold bleek ook de rechter hippocampus verkleind (p = 0,007, uncorrected). In de amgydala werden geen verschillen gevonden.
conclusie Deze bevindingen suggereren dat emotionele kindermishandeling een langdurige negatieve impact kan hebben op de structuur van de (mediale) prefrontale cortex. Aangezien dit gebied een belangrijke rol speelt in het reguleren van emoties, zou dit een rol kunnen spelen bij de verhoogde emotionele sensitiviteit bij mensen met een geschiedenis van emotionele kindermishandeling. Tevens impliceren deze (en andere) bevindingen dat emotionele mishandeling een etiologische factor van belang is bij zowel depressie als angststoornissen; hierbij moet in de diagnostiek en behandeling meer rekening mee worden gehouden.