Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Posters

Trauma, dissociatieve stoornissen, slaap en psychose. Wat is het verband?

J. De Jong, M. Tintinago Franco, M. Van Der Gaag, W. Van Der Does

P-36

achtergrond Mensen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt ontwikkelen in een minderheid van de gevallen daarna symptomen. Wanneer ze wél symptomen vertonen, gaat het vaak om ptss-symptomen, maar er zijn ook andere symptomen die lastig te plaatsen zijn. Diagnostisch is het bijvoorbeeld moeilijk te bepalen of het horen van stemmen herbelevingen betreft, psychotische symptomen of dissociaties. Dissociatieve stoornissen, slaapstoornissen en psychotische stoornissen komen vaker voor na traumatische gebeurtenissen, maar daarnaast worden ze onderling ook met elkaar in verband gebracht. Het is echter onduidelijk hoe ze met elkaar verbonden zijn (Giesbrecht 2006; Kilcommons 2005; Moskowitz e.a. 2005).
doel Meer inzicht krijgen in de samenhang tussen traumatische gebeurtenis, ptss, dissociatieve stoornissen, psychotische stoornissen en slaapstoornissen.
methoden Patiënten die zich aanmelden met traumagerelateerde problematiek wordt onder andere gevraagd om vragenlijsten in te vullen naar ptss (Harvard Trauma Questionnaire), dissociatieve stoornissen (Dissociative Experiences Scale), slaapstoornissen (Iowa Sleep Experiences Scale en sleep50) en een vragenlijst die het risico aangeeft op latere ontwikkeling van een psychotische stoornis (Prodromal Questionnaire). De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende subschalen. Met behulp van correlatieonderzoek en structural equation modeling zal bekeken worden of er sprake is van bepaalde (causale) verbanden.
resultaten Tot oktober 2009 zijn veertig patiënten geïncludeerd. Een eerste analyse laat zien dat zich een aantal verbanden beginnen af te tekenen, maar er zijn nog niet genoeg patiënten geïncludeerd om daar meer over te zeggen.
conclusie Wij presenteren de eerste resultaten van een explorerend onderzoek gericht op het onderzoeken naar eventuele verbanden tussen traumatische gebeurtenissen, dissociatieve stoornissen, ptss, psychotische stoornissen en slaapstoornissen. Het is de verwachting dat er in totaal minimaal 150 patiënten (liefst 300) geïncludeerd zullen zijn. De resultaten zullen met behulp van een posterpresentatie getoond worden.

Literatuur

Giesbrecht, T. & Merckelbach, M. (2006). Dissociatieve symptomen en slaap. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48, 207-215. Kilcommons, A.M. & Morrison, A.P. (2005). Relationships between trauma and psychosis: An exploration of cognitive and dissociative factors. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112, 351-359. Moskowitz, A.K., Barker-Collo, S. & Ellson, L. (2005). Replication of dissociation-psychosis link in New Zealand students and inmates. Journal of Nervous and Mental Disorders, 193, 722-727.