Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Het adviesgesprek met hulp van het Dialoogmodel

G.M.A. Westermann, J.M.G. Maurer

C-67

inhoud van de cursus De afgelopen tien jaar hebben wij een samenwerkingsbevorderende methode ontwikkeld en empirisch getoetst, waarbij de dialoog als attitude en visualisatie als communicatiehulpmiddel centraal staan. De methode is ontstaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie maar toepasbaar voor alle leeftijden. Deze methode helpt om tijdens het hulpverleningsproces samen op te trekken, behoeften te peilen, en als adviseur vooral stimulerend en structurerend te opereren. Het ondersteunt bij het analyseren en bespreken van problemen en capaciteiten om vervolgens samen naar oplossingen te zoeken. De ervaring leert dat het samen in beeld brengen van de aanmeldingsproblemen maar ook van de krachten van hulpvragers letterlijk de posities doet verschuiven en onvermoede openingen biedt. Het hier en nu staat centraal. De diagnostiek staat in dienst van het doorzien van de dynamiek en de intenties van allen. Hiermee komen de actuele gedragscyclus en belevingen in beeld. Waar loopt iedereen tegenaan, wat krijgen ze nog wel geregeld? In welke dilemma's zitten ze gevangen, wat is de pijn en de 'worsteling' van hen? Hoe ziet ieder zich als probleemdrager en medeoplosser? Hoe kunnen wij gaan 'meeregelen' zodat ze samen weer vooruit kunnen? Het focus verschuift van probleem- naar oplossingsgericht. De tekening krijgt betekenis! Uiteindelijk gaat het om de kwestie wie wat mag en kan 'regelen'. Hiermee past de benadering volledig in het streven om te komen tot gezamenlijke besluitvorming en empowerment en is ze oplossingsgericht. Wat het hulpvragend systeem zelf kan regelen, daar blijven we vanaf. Het 'therapeutisch meeregelen' is gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen.
vorm Tijdens de cursus komen de uitgangspunten en de toepasbaarheid van het Dialoogmodel tijdens het adviesgesprek via uitleg en oefening aan bod.
leerdoelen Aan het einde van de sessie is de deelnemer in staat het Dialoogmodel tijdens het adviesgesprek te benutten om gerichte en hoopgevende samenwerking tijdens de behandeling te bevorderen.

Literatuur

Maurer, J.M.G. & Westermann, G.M.A. (2007). Beter communiceren in de hulpverlening - het Dialoogmodel als leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.