Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

De Korte Praktijk Beoordeling: (zelf)diagnostiek in de opleiding tot psychiater

L.N.M. Perquin

C-60

inhoud van de cursus In de opleiding tot psychiater zal de Korte Praktijk Beoordeling (kpb) een belangrijke plaats gaan innemen. Minstens acht keer per jaar diagnosticeert de supervisor de voortgang van de competentieontwikkeling van de aios (Herziening Onderwijs en Opleiding Psychiatrie, hoop 2009). Deze verplichte opleidingsinspanning, die vooral op de stageplek gaat plaatsvinden, levert alleen dán wat op als aios en supervisor weten waar zij aan beginnen: welke competenties worden beoordeeld, in welke context en op welk contactmoment? Stimuleert de feedback van de supervisor het leerproces van de aios? Sluit de beoordeling aan bij de leerdoelen van de aios? Zijn lof, commentaar en adviezen voldoende specifiek, opbouwend en vertaalbaar naar de dagelijkse praktijk? Een duidelijke systematiek en goede hulpmiddelen zijn hierbij onmisbaar. Videofeedback is hét medium om nauwkeurig te observeren en te leren objectiveren en reflecteren; compacte scorelijsten helpen bij het nauwkeurig vastleggen van de bevindingen. De cursus die het karakter heeft van een korte training geeft opleiders, supervisoren en aios deze hulpmiddelen mee.
vorm Na een korte inleiding over de onderliggende principes van de Korte Praktijk Beoordeling, oefenen de deelnemers in het gericht observeren, het geven van bruikbare feedback en het toepassen van video als hulpmiddel.
leerdoelen Na de cursus zijn de deelnemers in staat aan de hand van een observatielijst een Korte Praktijk Beoordeling af te nemen en vertrouwd met het gebruik van videofeedback.

Literatuur

Cate, T.J. ten, e.a. (2006). Opleiden van medisch specialisten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (hoop). (2009). Utrecht: de Tijdstroom.