Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Client directed outcome informed werken: diagnose van de behandeling

F.P. Asmus, F.J. Van Oenen, M.P.M. Crouzen

C-58

inhoud van de cursus Vragenlijsten die in korte tijd zijn af te nemen en die in veel gevallen zorgen voor een forse verbetering van uw behandelresultaat, ze bestaan echt! In de literatuur is veel en degelijk onderzoek te vinden dat verschil in effectiviteit tussen psychotherapieën relativeert: wanneer goed gemotiveerde en enthousiaste psychotherapeuten met elkaar de strijd aangaan, blijkt er weinig tot geen verschil tussen behandeltechnieken of psychotherapeutische oriëntaties aantoonbaar. Wél is de kwaliteit van de behandelrelatie, zoals ervaren door de patiënt, telkens weer een belangrijke voorspeller van het uiteindelijke behandelresultaat gebleken. Naar schatting is deze 6-7 keer belangrijker dan de toegepaste techniek (Wampold e.a. 2001, Hubble e.a. 1999). Gebaseerd op dit gedachtegoed maakten Duncan e.a. (2004) korte vragenlijsten die voor iedereen gemakkelijk toepasbaar zijn en die de behandelaar direct inzicht geven in de vooruitgang in functioneren en de door de patiënt ervaren behandelrelatie. De Outcome Rating Scale (ors) wordt aan het begin van iedere sessie afgenomen. Deze bevat vier vragen over het functioneren: individueel, relationeel, sociaal en algeheel. De Session Rating Scale (srs) wordt aan het eind van iedere sessie afgenomen. Ook hier vier vragen over de door de patiënt ervaren relatie, de doelen en onderwerpen, de aanpak van de behandelaar en een algeheel oordeel over het gesprek. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot bijstellen van (aspecten van) de behandeling. Recent onderzoek toont forse verbetering van effectiviteit aan bij gebruik van deze vragenlijsten.
vorm Vanuit de literatuur worden begrippen toegelicht die aan de basis staan van client-directed outcome-informed (cdoi) werken. Hierna worden de vragenlijsten geïntroduceerd. Recente onderzoeksresultaten worden besproken. Daarna wordt geoefend met het afnemen van de vragenlijsten en het diagnosticeren van de voortgang van de behandeling.
leerdoelen Aan het einde van de sessie hebben de deelnemers een goed idee van het gedachtegoed waaruit de vragenlijsten zijn ontstaan. Zij kunnen zelfstandig diagnosen van lopende behandelingen maken.

Literatuur

Duncan, B.L., Miller, S.D. & Sparks, J.A. (2004). The Heroic Client: a revolutionary way to improve effectiveness through client-directed outcomeinformed therapy. San Francisco: Jossey-Bass. Hubble, M.A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (1999). The Heart and Soul of Change: what works in therapy. Washington DC: American Psychological Association. Wampold, B.E. (2001). The Great Psychotherapy Debate: models, methods and findings. Hillsdale NJ: Erlbaum.