Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Voorjaarscongres

Presentaties onderzoekslijnen

Dubbeldiagnoseproblematiek bij forensische populaties

S.E. Soe-Agnie

Presentaties onderzoekslijnen

Validatie van de scid-ii-persoonlijkheidsvragenlijst binnen een poliklinische psychiatrische populatie

K.M. Hilderson, S. Germans, C.A.Th. Rijnders

Presentaties onderzoekslijnen

Zicht op kijken

S.C. Louwerse, K. Greaves-Lord, P.F.A. De Nijs, M.L.J.M. Eussen, L.W. Ten Hoopen, F. Verheij, F.C. Verhulst

Presentaties onderzoekslijnen

urge: translationeel onderzoek naar de mechanismen bij eetstoornissen

A.A. Van Elburg

Presentaties onderzoekslijnen

Acute psychiatrie: diagnostiek en risicotaxatie op een acuteopnameafdeling

A.S. Van Amerongen, E.M.A. Bohnen, M.C. Hazewinkel, E. Hoencamp, R.F.P. De Winter

Presentaties onderzoekslijnen

Kwaliteit van leven (meten) bij kinderen met psychiatrische problematiek

M. De Kroon, C.A.T.H. Rijnders

Presentaties onderzoekslijnen

De relatie tussen inzicht en agressief gedrag bij forensisch psychiatrische patiënten met chronisch psychotische problematiek

M.C.C. Van Der Voort

Presentaties onderzoekslijnen

In- en uitstroom van patiënten op een psychiatrische gesloten acuteopnameafdeling; een overzicht van een jaar

E.M.A. Bohnen, M.C. Hazewinkel, R.F.P. De Winter, E. Hoencamp

Presentaties onderzoekslijnen

Subcortical and cortical abnormalities in patients with first episode of major depressive disorder compared with remitted patients and healthy control

I. Tendolkar, P. Van Eijndhoven, G. Van Wingen, J.K. Buitelaar

Presentaties onderzoekslijnen

Diagnostiek in praktijk: bruikbaarheid van gestandaardiseerde diagnostische instrumenten

C.A.T.H. Rijnders

Presentaties onderzoekslijnen

Genetic contributions to individual differences in emotional memory processing

G. Van Wingen, M. Urner, I. Tendolkar, G. Fernandez

Presentaties onderzoekslijnen

Diagnostiek in de acute psychiatrie

A. Van Amerongen, E.M.A. Bohnen, M.C. Hazewinkel

Presentaties onderzoekslijnen

Hyperactiviteit bij patiënten met anorexia nervosa, gezonde controlepersonen en balletstudenten; een vergelijkende studie met behulp van de Actiwatch

A.A. Van Elburg, J.J.G. Hillebrand, M.J.H. Kas, U.N. Danner, N. Sanders

Presentaties onderzoekslijnen

Middelengebruik en psychiatrie: is het te onderscheiden?

M. Konings