Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3, 191 - 195

Gevalsbeschrijving

Exposurebehandeling voor posttraumatische stressstoornis bij een patiënte met een psychotische stoornis

M. van den Berg, G.J. Hendriks, A. van Minnen

Een patiënte met een posttraumatische stressstoornis (ptss) en een comorbide schizoaffectieve stoornis kreeg als therapie exposurebehandeling. Na 26 sessies waren de ptss-klachten volledig in remissie. Bij follow-up na 12 en na 24 maanden was dit nog steeds het geval. Tevens waren de antipsychotica afgebouwd. Deze casus laat zien dat succesvolle behandeling van ptss bij patiënten met een psychotische stoornis mogelijk is en dat deze behandeling gezien de ernst van beide stoornissen bij hen overwogen zou moeten worden.

trefwoorden exposurebehandeling, posttraumatische stressstoornis, psychotische stoornis