Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3, 155 - 167

Overzichtsartikel

Positieve visuele waarnemingsstoornissen; nomenclatuur en classificatie

J.D. Blom

achtergrond Onze kennis over de neurobiologische correlaten van positieve visuele waarnemingsstoornissen breidt zich in hoog tempo uit. Een voorwaarde voor het begrijpen en integreren van deze ontluikende kennis is een heldere en eenduidige nomenclatuur.
doel Geven van een overzicht van verschillende classificaties van visuele hallucinaties om nieuwe neurobiologische inzichten in deze fenomenen beter te kunnen plaatsen.
methode Verzamelen van relevante data uit boeken, PubMed, Embase en de Cochrane Library.
resultaten De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van verschillende classificaties van visuele hallucinaties, in relatie met de thema's complexiteit, vorm, grootte, inhoud, relatie met de slaap-waakcyclus, gelijktijdig optreden met percepten in andere sensorische modaliteiten en samenhang met neurobiologische correlaten. Daarnaast wordt een classificatie gepresenteerd van visuele illusies en vervormingen.
conclusie Dit overzicht benadrukt de noodzaak om te komen tot een herwaardering van de concepten van positieve visuele waarnemingsstoornissen zoals die werden ontwikkeld gedurende het tijdvak van de klassieke psychiatrie. Kennis van deze concepten vereenvoudigt het opzetten, uitvoeren en interpreteren van neurobiologische studies naar deze veelvoorkomende fenomenen.

trefwoorden classificatie, metamorfopsieën, neurobiologische correlaten, visuele hallucinaties, visuele illusies