Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 3

Redactioneel

I.P.M. Keet

ROM: monitoring en afrekening, 129 - 131

Oorspronkelijk artikel

R.P. Bruffaerts, A. Bonnewyn, K. Demyttenaere

Effect van vroege psychische stoornissen op opleidingsniveau in België; een bevolkingsstudie, 133 - 142

Oorspronkelijk artikel

A.I. Wierdsma, P.D. van Marle, C.L. Mulder

Aantallen en patronen van inbewaringstellingen en rechterlijke machtigingen in Maastricht, Groningen en Rotterdam. Bijdrage van stedelijke problematiek aan regionale verschillen in Bopz-maatregelen, 143 - 153

Overzichtsartikel

J.D. Blom

Positieve visuele waarnemingsstoornissen; nomenclatuur en classificatie, 155 - 167

Essay

C.L. Mulder, M. van der Gaag, R. Bruggeman , W. Cahn, P.A.E. Delespaul, P. Dries, G. Faber, L. de Haan, F.M.M.A. van der Heijden, R.W. Kempen, E.S.G. Mogendorff, C.J. Slooff, S. Sytema, D. Wiersma, L. Wunderink, J. van Os

Routine outcome monitoring voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen; een consensusdocument, 169 - 179

Korte bijdrage

P.F.J. Schulte, J.P.A.M. Bogers, A. Steenhoek

Nieuwe versus oude antipsychotica: weinig voordelen in echte wereld, 181 - 190

Gevalsbeschrijving

M. van den Berg, G.J. Hendriks, A. van Minnen

Exposurebehandeling voor posttraumatische stressstoornis bij een patiënte met een psychotische stoornis, 191 - 195

Referaat

S. Lefèvre, G. Pieters

Schizofrenie en gewelddadige delicten, 197 - 197

Referaat

S.M. Hendriks, J. Spijker

Het beloop van depressie op lange termijn, 198 - 198