Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 2, 99 - 109

Overzichtsartikel

Cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie

C.T. Smits, M. van der Gaag

achtergrond Met de publicatie van de Multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie in 2005 en de start van het doorbraakproject schizofrenie geleid door het Trimbos-instituut in 2006, is er in Nederland brede belangstelling ontstaan voor de implementatie en uitvoering van cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie. Een reden hiervan is dat farmacotherapie in de behandeling van schizofrenie beperkingen heeft: een antipsychoticum leidt niet bij alle patiënten tot voldoende afname van de psychotische symptomen en cognitieve gedragstherapie wordt dan als een toegevoegde gesprekstherapie ingezet. In meta-analysen wordt de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie beschreven.
doel Vaststellen van het effect van cognitieve gedragstherapie in de behandeling van schizofrenie en geven van adviezen over de implementatie van cognitieve gedragstherapie.
methode In PubMed en Ovid werd gezocht naar relevante artikelen en meta-analysen met de zoektermen: 'cognitive behavioural therapy', 'continuity/psychosis', 'implementation', 'metaanalysis', 'nurse therapist', 'psychosis', 'schizophrenia'.
resultaten In vele gerandomiseerde studies en diverse meta-analysen werd aangetoond dat cognitieve gedragstherapie effectief is bij de behandeling van schizofrenie. De bemoedigende resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden op het moment onvoldoende vertaald naar de klinische praktijk. De uitvoering van welomschreven interventies door geschoolde verpleegkundigen maakt implementatie realiseerbaar.
conclusie Cognitieve gedragstherapie is effectief in de behandeling van schizofrenie. Het wordt aanbevolen dat cognitieve gedragstherapie beschikbaar is in een mate die overeenkomt met de behoefte eraan.

 

trefwoorden cognitieve gedragstherapie, cognitief gedragstherapeut, gedragstherapeutisch medewerker, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek, implementatie, meta-analysen, schizofrenie