Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 2, 69 - 78

Oorspronkelijk artikel

Comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis; onderzoek in een Vlaamse populatie

R. Van Roy, F. Van Den Eede, K. Peeters, C. Kenis, B.G.C. Sabbe, S.J. Claes

achtergrond Bipolaire I-stoornis (bpi) is een invaliderende psychiatrische aandoening die frequent samengaat met comorbide psychiatrische en somatische stoornissen. Studies in het buitenland tonen sterk verhoogde prevalenties van angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij patiënten met bpi, maar in de Vlaamse populatie werd dit niet eerder gerapporteerd.
doel Bepalen van de prevalentie van angststoornissen en van stoornissen in alcoholgebruik bij Vlaamse ambulante patiënten met bpi in remissie, en nagaan of de comorbiditeit van deze stoornissen gepaard gaat met een vroegere beginleeftijd van bpi.
methode Gestructureerd interview aan huis bij 69 patiënten met bpi in remissie en vergelijking met de Belgische prevalenties uit de European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (esemed).
resultaten Zowel de prevalenties van de stoornissen in alcoholgebruik (15 van de 69 patiënten of 21,7%) als die van de angststoornissen (17 patiënten of 24,6%) waren verhoogd ten opzichte van de algemene bevolking (8,1 en 13,2% respectievelijk). Onder de angststoornissen werden verhoogde prevalenties gevonden voor de paniekstoornis, de sociale fobie en de posttraumatische stressstoornis. Er werd geen significante samenhang gevonden tussen de comorbiditeit en de beginleeftijd van de ziekte.
conclusie De prevalenties van angst- en alcoholgebonden stoornissen in een ambulante Vlaamse populatie van patiënten met bpi in remissie zijn verhoogd.

trefwoorden angststoornis, beginleeftijd, bipolaire I-stoornis, comorbiditeit, stoornis in alcoholgebruik