Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 1, 57 - 61

Gevalsbeschrijving

Antipsychotica en stimulantia: een zinvolle combinatie?

M.H. de Jong, M.L.J.M. Eussen, A.R. van Gool

Een 31-jarige man, behandeld met olanzapine vanwege schizofrenie, werd ingesteld op methylfenidaat, nadat tevens de diagnose aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) gesteld was. adhd-symptomen verbeterden en bijwerkingen bleven grotendeels uit. Toename van psychotische verschijnselen trad niet op. Amfetamine- en benzodiazepinegebruik namen sterk af. Stimulantia en antipsychotica hebben theoretisch een tegengestelde werking. Relevante literatuur over dit onderwerp wordt besproken.

trefwoorden antipsychotica, methylfenidaat, schizofrenie